Projekt Gmina Przyjazna Pszczołom

Z przeprowadzonych badań na zlecenie Ministerstwa Środowiska wynika, że “Polacy zaczynają interesować się przyrodą. Wciąż istnieje jednak silna potrzeba prowadzenia kampanii społecznych podnoszących świadomość ekologiczną społeczeństwa.”

W oparciu o założenia Ministerstwa Środowiska związane z edukacją ekologiczną zapraszamy wszystkie Gminy do aktywnego udziału w projekcie i współpracy z nami w zakresie tworzenia miejsc przyjaznych pszczołom.

Bycie ekologicznym nie powinno polegać jedynie na sortowaniu odpadów komunalnych.

W ramach projektu proponujemy Gminom wydzielenie na ich terenie miejsc, które zostaną przekazane do realizacji programu, w których będą sadzone rośliny przyjazne pszczołom i innym zapylającym…

Na wyznaczonym terenie w imieniu Gminy Instytut Kultury i Nauki prowadzi projekty „Zdrowy ogród” i „Oazy Pszczele”, które mają na celu zwiększenie, bioróżnorodności w środowisku oraz populacji pszczół i zapewnienie przyjaznego środowiska poprzez sadzenie roślin zapewniających ich rozwój i możliwość przetrwania w ciągu całego roku.

Każda Gmina biorąca udział w projekcie może być promowana znakiem “Gmina Przyjazna Pszczołom” i może posługiwać się bezpłatnie Logo projektu oraz ustawić przy drogach tablice informacyjne.

Na terenie Gminy i w urzędach mogą zostać umieszczone znaki informujące o udziale w programie ochrony pszczół.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem 795 074 740

Translate »
Polub nas na Facebook