O Nas

IKiN

Instytut Kultury i Nauki (IKiN) funkcjonuje od dłuższego czasu jako eksperckie Towarzystwo Społeczne, bazując na sieciowych kontaktach branżowych, wspólnych celach, specjalistycznej wiedzy i doświadczeniu m.in. pasjonatów, pszczelarzy, hodowców pszczół, badaczy i naukowców. Naszym głównym celem jest opracowywanie metod i środków zapobiegania wymieraniu pszczół na obszarach dotkniętych negatywnym zjawiskiem środowiskowym, a także przeciwdziałanie pogłębiania się problemu.

W związku z potrzebą realizacji Ogólnopolskiego Programu Ratowania Pszczół „Ratujemy Pszczoły” zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Środowiska, Instytut Kultury i Nauki uzyskał w 2019 roku osobowość prawną i rozbudował sieć współpracy z nowymi partnerami na rzecz realizacji poszczególnych projektów programowych.

Nasze projekty programowe obejmują działania z zakresu:
– pomoc i wsparcie dla osób niepełnosprawnych i potrzebujących,
– organizowanie i skupianie społeczności eksperckiej i naukowej,
– badanie stanu prawnego pod kątem interesu społecznego oraz opracowywanie i wdrażanie stosownych zmian legislacyjnych o ile zajdzie taka konieczność,
– edukacji ukierunkowanej na rozwój świadomości, wiedzy i umiejętności,
– ekologii, ochrony środowiska, ochrony zwierząt,
– rekultywacji tradycji i promowania kultury polskiej,
– prowadzenia eksperymentów, doświadczeń, badań społecznych i naukowych.
Więcej informacji na stronie IKiN: www.ikin.pl

W ramach Ogólnopolskiego Programu “Ratujemy Pszczoły”:

1. Prowadzimy projekty “Zdrowy ogród” i “Oazy Pszczele”, który ma na celu zwiększenie, bioróżnorodności w środowisku oraz populacji pszczół i zapewnienie przyjaznego środowiska poprzez sadzenie roślin zapewniających ich rozwój i możliwość przetrwania w ciągu całego roku.

2. Tworzymy i pomagamy tworzyć siedliska dla rodzin pszczelich udomowionych oraz dzikich.

3. Prowadzimy zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży.

4 Prowadzimy punkt konsultacyjny z zakresu pszczelarstwa.

5. Promujemy pszczelarstwo w celu zwiększenia populacji pszczół.

6. Prowadzimy edukację pszczelarzy w celu ochrony pasiek przed szkodnikami i chorobami zagrażającymi pszczołom.

7. Prowadzimy kampanię informacyjną mającą na celu wzrost świadomości społecznej na temat roli pszczół w środowisku.

8. Pomagamy tworzyć nowe pasieki.

9. Organizujemy warsztaty i zajęcia z zakresu pszczelarstwa.

10. Działamy na rzecz tworzenia pasiek edukacyjnych.

11. Prowadzimy badania nad wyhodowaniem Super Pszczoły ze zwiększoną odpornością na choroby.

12. Prowadzimy Eksperymentalne Pasieki Badawcze w zasięgu oddziaływania zakładów przemysłowych.

13. Pracujemy nad projektem stworzenia Europejskiego Centrum Pszczelarstwa i Muzeum Pszczelarstwa.

Translate »
Polub nas na Facebook