Adopcja Pszczół

Dla wszystkich, którzy chcą pozytywnie oddziaływać na środowisko proponujemy adopcję rodzin pszczelich w ramach akcji ratowania pszczół.

Działając na rzecz Ratowania Pszczół możecie prowadzić ekologiczną promocję działalności oraz zyskiwać znacznie większą i szeroką sympatię klientów, kontrahentów, swoich pracowników i ich rodzin, a także bardzo pozytywny rozgłos ogólnospołeczny.

Wszelkimi pracami przy realizacji projektu adopcji pszczół zajmiemy się my w Twoim imieniu.
Dzięki nam przyczynisz się do ocalenia tych pożytecznych zwierząt a tym samym całej ludzkości… naszych dzieci, wnuków i kolejnych pokoleń.

Pasieka Badawcza

Wirtualna adopcja pszczół…

Wspólnie zadbamy i zapewnimy rodzinom pszczelim odpowiedni dom, warunki do rozwoju i budowy gniazda oraz otoczymy opieką weterynaryjną.

Wirtualna adopcja pszczół polega na realnym i fizycznym wymiarze adopcji, w którym to faktycznie zostaje zasiedlony pszczołami ul w wyznaczonej przez nas lub Państwa lokalizacji. Jest on oznaczony numerem ewidencyjnym zarejestrowanej pasieki pod nadzorem lekarza weterynarii. Na życzenie mogą Państwo zawsze odwiedzić adoptowane pszczoły lub zorganizować i prowadzić transmisję z życia adoptowanych pszczół.

Przykładowe wyliczenie kosztu utrzymania pojedynczej rodziny pszczelej:

Dennica higieniczna 50 zł
Korpus gniazdowy 2 sztuki x 80 zł = 160 zł
Nadstawka 80 zł
Powałka 60 zł
Podkarmiaczka 60 zł
Daszek 57 zł
Krata odgrodowa 22 zł
30 ramek z węzą do budowy plastrów x 10 zł = 300 zł
Leki profilaktyczne w zestawie na rok 50 zł
Opieka weterynaryjna 200 zł
Syrop cukrowy do dokarmiania 60 zł

Łącznie roczny koszt wynosi 1099 zł

Każda firma biorąca udział w akcji ratowania pszczół otrzymuje:

  • certyfikat potwierdzający udział w naszej akcji,
  • prawo do posługiwania się znakami graficznymi.

Informujemy że w oparciu o ustalenia indywidualne nazwa lub logo biorącego udział w akcji może być promowane w ramach naszych działań informacyjnych: prasa, radio, telewizja oraz na stronie internetowej.

Translate »
Polub nas na Facebook