Konkursy

Zapraszamy dzieci i młodzież oraz szkoły do udziału w konkursach realizowanych w oparciu o wytyczne Ministerstwa Środowiska w ramach programu “Ratujemy Pszczoły”.

Akcja konkursowa dla szkół ukierunkowana jest na rozwój świadomości, wiedzy i umiejętności, oraz działanie na rzecz rozwijania empatii i postaw pro-społecznych.

W ramach akcji proponujemy szkołom:

Prowadzenie gazetki ściennej… Wyznaczenie miejsca w którym dzieci i młodzież może prowadzić gazetkę Ratujemy Pszczoły – bo życie powinno być słodkie… W gazetce tej powinny być zawarte informacje jak każdy z nas może pomagać pszczołom. Sugerujemy , by zaangażować uczniów poprzez aktywne tworzenie treści. Np. podzielenie gazetki na dwie części, z czego pierwsza część stała powinna zawierać podstawowe informacje o roli pszczół. Druga część zmienna, może zawierać ciekawostki, informacje co robią pszczoły o określonej porze roku oraz prace uczniów, tj. rysunki, zdjęcia, historyjki, żarty itp..

Konkursy:

na najciekawszą historyjkę rysunkową… W przedziale wiekowym 5 – 10 lat proponujemy uczniom udział w organizowanym przez nas konkursie na najciekawszą historyjkę rysunkową o pszczołach (komiks),

– na najciekawszą bajkęW przedziale wiekowym 11 – 15 lat proponujemy uczniom udział w organizowanym przez nas konkursie na najciekawszą bajkę o pszczołach (w formie opowiadania).

Każda nadesłana praca konkursowa powinna być podpisana w następujący sposób:
Imię i Nazwisko, data urodzenia, Nazwa i numer placówki oświatowej do której uczęszcza uczestnik konkursu, numer telefonu do kontaktu z opiekunem prawnym.

Prace konkursowe w wersji papierowej, należy nadesłać najpóźniej do 30 kwietnia 2020 roku na adres: Instytut Kultury i Nauki ul. Dachowa 29/29A, 93-304 Łódź

Prace konkursowe w wersji elektronicznej, dla zdjęć w postaci plików jpg, dla prac tekstowych i grafiki w postaci plików pdf, należy nadesłać najpóźniej do 30 kwietnia 2020 roku na adres: konkurs@ratujemy.info

Rozstrzygnięcie konkursów nastąpi na początku czerwca 2020 roku. Najlepsze prace wyłonione w konkursie zostaną opublikowane między innymi na stronie programu „Ratujemy Pszczoły”i uhonorowane Dyplomami i nagrodami ufundowanymi przez naszych sponsorów.

Konkurs międzyszkolny!

Konkurs międzyszkolny, którego celem jest zebranie jak największej ilości cukru w przeliczeniu na jednego ucznia uczęszczającego do danej placówki, oraz przeprowadzenie kwesty wśród uczniów w ramach zbiórki publicznej zarejestrowanej w MSWiA pod nr 2019/4187/OR.

Wzór plakatu w załączeniu

Plakat akcji Ratujemy Pszczoły

Szczegółowe informacje i materiały przeznaczone dla placówek oświatowych można uzyskać dzwoniąc do nas pod numer 795 074 740