Patrole Ekologiczne

Nasi członkowie i wolontariusze aktywnie działają w patrolach ekologicznych, podejmują interwencje związane z ochroną środowiska i ratowaniem pszczół. Kontrole uzależnione są od poszczególnych miesięcy w roku oraz ilości zgłoszeń. W skrajnych przypadkach naruszenia przepisów związanych z ochroną przyrody i środowiska prowadzimy działania z udziałem Policji, Inspektoratu Ochrony Środowiska, Inspektoratu Ochrony Roślin, Inspektoratu Weterynarii i innych Urzędów Państwowych (Sądów, Prokuratury itp.).