Gmina Brzeziny i Ratujemy Pszczoły

W sierpniu odbyło się spotkanie naszych przedstawicieli z Panią Barbarą Hojnacką – Wójtem Gminy Brzeziny oraz z Panem Zbigniewem Sokołowskim, byłym wójtem, a obecnie Prezesem Rejonowego Koła Pszczelarzy w Brzezinach. Pan Zbigniew kultywuje tradycję pszczelarstwa regionu i dzięki niemu powstał miód regionalny Wzniesień Łódzkich.

Na spotkaniu rozmawialiśmy o dotychczasowych działaniach gminy związanych z pszczołami i realizowanym projekcie “Są pszczoły – jest życie”, na który przeznaczono 230 tys. złotych. Program ten jest realizowany wspólnie z trzema innymi zaprzyjaźnionymi gminami.

Wspólnie z Panią Wójt, Barbarą Hojnacką, ustaliliśmy, że gmina będzie realizować nasz program “Gmina Przyjazna Pszczołom” poprzez przeznaczenie terenów na realizację projektu “Oazy Pszczele – Zdrowy Ogród” w ramach zapewnienia bioróżnorodności dla pszczół i owadów zapylających.

Ponadto w końcu sierpnia ustaliliśmy z Zastępcą Wójta Gminy Brzeziny, Panem Lechosławem Adamczykiem,  że gmina utworzy z nami Pasiekę Edukacyjną i ogród bioróżnorodności roślinnej w ramach nowo tworzonego ośrodka kultury.